My

Pracujeme v Brně, Litomyšli a hodně cestujeme.
Všechna místa, která nás obklopují, mají svůj potenciál.
Chceme bydlet a žít v prostředí, které je pokorné, kulturní a sebevědomé.
Takové prostředí vytváříme i svou prací.

2024
Stavební úpravy a přístavba MŠ Husova Moravské Budějovice – odměna – soutěž ČKA
Práce na urbanistické koncepci obce Ostrovačice

2023
Veřejné WC s autobusovou zastávkou v Janských Lázních – nominace na Krkonošskou cenu za architekturu
Recenze výstavy Tsuyoshi Tane Archeologie budoucnosti v Domě umění České Budějovice – Era21  9/2023

2022
Zpřístupnění vybraných prostor zámku Pardubice – spolupráce s atelierem Transat
Obnova Winternitzových mlýnů v Pardubicích pro Východočeskou galerii v Pardubicích – spolupráce s atelierem Transat
Rodný byt Bedřicha Smetany v Litomyšli – spolupráce s atelierem Transat

2021
Open house Fryšták – Česká cena za architekturu – Cena společnosti Velux za práci s denním světlem
Společně se Svatoplukem Sládečkem a Petrou Bitaudeau Vaškovou

2018
Rekonstrukce městského muzea Rýmařov – 2. místo – soutěž ČKA

2017
Plovárna Rosice – odměna – soutěž ČKA

2016
Rozšíření hřbitova v Hostivaři – 3. místo – soutěž ČKA
Multifunkční objekt  Janské lázně – 1. místo – soutěž ČKA

 Zajistíme pokrytí veškerých fází povolování staveb a jejich realizace.
STUDIE, DUR, DSP, INŽENÝRING, DPS, výběrové řízení dodavatele stavby, autorský dozor na stavbě, kolaudace stavby.

+420 737 003 046 TN
+420 731 389 977 JM
info@inkarc.cz

Ing. arch. Jaroslav Matoušek

autorizovaný architekt
č. a. 05126

* fakulta architektury VUT Brno
* Universität Liechtenstein
* ateliér Štěpán, CH-K AA, studio New Work

Ing. arch. Tereza Novotná

* fakulta architektury VUT Brno
* University of Brighton
* Kuba Pilař architekti, Transat architekti

test desc